BOARD MEMBERS

(as of June 19, 2020)

Director & Chairman of the Board Kan Ueno
President & CEO Dr. Takao Ando
Executive Vice President Akinori Higuchi
Director & Senior Managing Executive Officer Kohei Maeda
Director & Managing Executive Officer Hideya Narutaki
Atsushi Ota
Hiroyuki Shimominami
Masaya Yamamoto
Director Shigenobu Aikyo
Aya Shirai
Audit & Supervisory Board Member Toshio Ohshima
Takafumi Horiie
Jun Karube
Managing Executive Officer Hiroyuki Tsuruta
Executive Officer Masafumi Kimura
Keiji Tanaka
Eiji Okada
Mitsuya Kitamura
Masahiro Fukui
Yuichi Fujii
Hiroyuki Susaki
Masahiro Harada
Minoru Tsuchiya
Yoshiyuki Oku

PAGE TOP